31%

przewidywany min. zysk

4000 GBP

niska kwota wejścia

4930

sfinansowanych spraw

100%

ochrona kapitału

Finansowanie Pozwów Przeciw Bankom
w związku z naruszeniami umów kredytów hipotecznych

Kancelaria Adwokacka z ponad 20-letnim doświadczeniem w zaskarżaniu nadużyć hipotecznych zidentyfikowała szereg naruszeń ze strony banków. Kredytodawcy pobierali zbyt wysokie miesięczne opłaty z kont konsumentów w stosunku do opłat określonych umową kredytu hipotecznego.

Celowo lub nie, banki dopuściły się
poważnych nadużyć finansowych wobec kredytobiorców.


W związku z wyraźnym naruszeniem postanowień umowy, poszkodowanym słusznie należny jest zarówno zwrot nadpłaconych środków, jak i odsetki. Oferujemy możliwość finansowania tychże sporów przeciwko nieuczciwym kredytodawcom w imieniu poszkodowanych w zamian za % udział w uzyskanym odszkodowaniu.

Niski Koszt Finansowania

Koszt sfinansowania jednej sprawy sądowej to tylko £ 4 000, kwota ta obejmuje koszty składania wniosków, sprawozdanie z kontroli ekspertów. Reszta kosztów pokrywana jest przez kancelarię adwokacką na zasadzie „No Win No Fee”

Inwestycja krótko-średnio terminowa

Czas, w którym sprawa będzie rozstrzygana to przedział od 6 do 18 miesięcy. W większości przypadków oczekujemy ugody w okresie od 6 do maksymalnie 12 miesięcy

Wysoki Potencjał Zwrotu

Przyjmujemy sprawy, w których wartości odszkodowania wynoszą średnio £ 25 000, minimum £ 10 000. Przekłada się to na przewidywany zysk na poziomie minimum 31%. 

Raport z Audytu niezależnej kancelarii prawnej, wg którego selekcjonujemy sprawy ocenił szansę tych spraw na odniesienie sukcesu w sądzie na poziomie minimum 75%.

Ochrona Kapitału

Cały zainwestowany przez Ciebie kapitał jest w 100% ubezpieczony. W mało prawdopodobnym przypadku, w którym sprawa, którą finansujesz trafi do sądu, a kancelaria przegra, otrzymasz pełen zwrot w przeciągu 14 dni

Dywersyfikacja Inwestycji

Finansując kilka lub kilkanaście spraw jednocześnie zwiększasz prawdopodobieństwo wylosowania pozwów, które zaowocują wyższym zyskiem lub/i będą przedmiotem ugody. Zalecamy dywersyfikację koszyka finansowanych pozwów. Na moment obecny nie narzucamy limitu spraw na osobę.

Dowiedz się więcej

W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami wpisz powyżej swoje dane a nasz doradca skontaktuje się z tobą.

lub
zadzwoń do nas na

+ 48 22 390 53 40

TWOJA INWESTYCJA W LICZBACH

  • W przypadkach, w których kredytodawca idzie na ugodę, szacujemy, że inwestycja w kwocie £ 4000 da zysk w wysokości £ 2000 w okresie około roku.
  • W przypadku, gdy kredytodawca zdecyduje się wnieść sprawę do sądu i wygramy, szacujemy, że inwestycja w wysokości £ 4000 również przyniesie zysk w wysokości £ 2000 funtów ale w ciągu roku do 18 miesięcy.
  • W przypadkach, gdy kredytodawca zdecyduje się wnieść sprawę do sądu i wygra, początkowa kwota £ 4 000 zostanie zwrócona z wypłaty z ubezpieczenia, więc nie stracisz pieniędzy, ale nie osiągniesz też żadnego zysku.

                                              *  są to szacunki ram czasowych i nie są wiążące ze względu na okresy czasowe pozostające poza naszą kontrolą.

                                            **  w oparciu o szacowaną średnią wartość odszkodowania w wysokości £ 25 000

UBEZPIECZENIE TWOJEJ INWESTYCJI

Wg niezależnej opinii adwokackiej z Pallant Chambers, szanse powodzenia w sądzie którejkolwiek z naszych spraw dotyczących złamania umów hipotecznych wynoszą 75% (co oznacza również, że istnieją duże szanse na zawarcie ugody).

Twoje finansowanie naruszenia roszczeń hipotecznych jest objęte polisą ubezpieczeniową u brokera ubezpieczeniowego z ponad 10 letnim doświadczeniem w polisach typu ATE („After The Event” – Ubezpieczenie Po Wydarzeniu, w tym wypadku już po ustaleniu istnienia naruszenia umowy o kredyt hipoteczny przez kredytodawcę):

  • 97.1% roszczeń od 2004 zostało wypłaconych
  • średni czas oczekiwania na wypłatę ubezpieczenia 7 dni!
  • suma wypłat roszczeń: ponad £ 20 000 000
  • ponad 400 000 wydanych polis typu ATE

Nagłówki dzienników w UK na temat nadużyć banków w sprawach kredytów hipotecznych:

O Nas

Dom Finansowy WEST został stworzony dzięki ścisłej współpracy najlepszych polskich i brytyjskich specjalistów w dziedzinie doradztwa finansowego z branży inwestycji alternatywnych. Dzięki dogłębnej wiedzy na temat brytyjskiego rynku inwestycyjnego, jesteśmy w stanie wyselekcjonować, zweryfikować oraz zarekomendować swoim klientom najbezpieczniejsze oraz najbardziej intratne propozycje inwestycyjne, dostępne do tej pory wyłącznie na rynkach zachodnich.

W DF WEST łączymy tradycję inwestowania na stabilnych rynkach finansowych z innowacyjnością produktów, tak aby zminimalizować ryzyko oraz zmaksymalizować przychody.

Misją Domu Finansowego WEST jest rozbudowanie naszej sieci świadomych inwestorów oraz zdywersyfikowanie ich portfeli inwestycyjnych. Naszym celem jest, aby każdy z Państwa, niezależnie od wahań rynkowych, mógł cieszyć się zadowalającymi zwrotami ze swoich inwestycji, był zapewniony o bezpieczeństwie ulokowania swoich funduszy, a także miał możliwość ich spieniężenia w razie potrzeby.
Jako aktywni inwestorzy rozumiemy, że klienci wymagają od nas profesjonalnego doradztwa w zakresie wyboru inwestycji oraz najwyższego poziomu usług finansowych i wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom, jako priorytet traktując dobro i satysfakcję klienta.

Certyfikaty:

Bezpieczny przepływ środków finansowych zapewnia:

W celu zapewnienia ochrony środków finansowych potencjalnych inwestorom Dom Finansowy WEST Sp. z o.o. oraz dostawcy produktów przedstawionych w niniejszej broszurze współpracują z Igoria Trade S.A. (właścicielem platformy wymiany walut Trejdoo.com) przy dokonywaniu transakcji płatniczych. Igoria Trade S.A. jest instytucją płatniczą nadzorowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (UKNF IP19/2013). Igoria Trade S.A. posiada zezwolenie do prowadzenia działalności w 31 krajach w Europie oraz spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa i wymogi z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu AML/CFT.

Wszystkie informacje zawarte na tej stronie mają charakter informacyjny i/lub marketingowy. Wszelkie publikacje Domu Finansowego WEST publikowane są w celach wyłącznie informacyjnych i/lub marketingowych i nie powinny być interpretowane jako: porady biznesowe, finansowe, inwestycyjne, dotyczące zabezpieczeń, prawne, regulacyjne, podatkowe ani rachunkowe, rekomendacje ani koncepcje inwestycyjne, ani jakakolwiek inna zachęta do działania, inwestowania czy pozbywania się inwestycji w szczególny sposób. Dom Finansowy WEST nie jest firmą doradzctwa inwestycyjnego oraz nie udziela porad ani rekomendacji dotyczących inwestycji, w związku z czym nie należy w ten sposób interpretować żadnych otrzymywanych od nas informacji. Dostarczamy jedynie oparte na faktach informacje dotyczące produktów, potencjalnych czynników ryzyka lub rynków finansowych ogółem. Nie są one jednak wynikiem naszej oceny Twojej osobistej sytuacji finansowej. Dom Finansowy WEST nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek strat poniesionych w związku z inwestycją dokonaną w oparciu o tak postrzegane informacje. Każda inwestycja niesie ze sobą poziom ryzyka straty zainwestowanego kapitału. Nie inwestuj pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Inwestycja nie jest instrumentem finansowym podlegającym regulacjom Komisji Nadzoru Finansowego.

Dom Finansowy West Sp. z o.o.

(Prestige Ventures Sp. z o.o.)

Ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
+48 22-390-53-40
inwestor@dfwest.pl

www.dfwest.pl
www.prestigeventures.pl
KRS 0000545493 NIP 5272731016 REGON 360895529 Kapitał Zakładowy – 100 000,00 PLN
Copyright © Dom Finansowy WEST Sp. z o.o., Wszystkie prawa zastrzeżone.